گردهمایی مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان